صنعت نمای خشک

همگام با پیشرفت روزافزون شاخه های مختلف علم بشر، علم و صنعت معماری وارد مرحله جدیدی از رشد و تعالی رسیده که با توجه به امکانات موجود، مانعی در تحقق ایده های نوین و خلاق پدید نمی آید و نوع نگرش موجود در معماری امروز جهان، ابداع طرح های مدرن همراه با در نظر گرفتن نحوه اجرا می باشد.

Continue reading “صنعت نمای خشک”

بازدیدها: 1016