مشخصات فنی جی ار سی - مشخصات عمومی بتن های الیافی - نحوه نصب قطعات جی ارسی

پیش اختلاط پاشش روش تولید
 ۳  ۵ (Wt.%) میزان الیاف شیشه
۱٫۷-۲٫۱ ۱٫۸-۲٫۲ (G/Cm3) چگالی (حالت خشک شده در هوا)
 ۱۰-۲۰ ۲۰-۳۰ (MPa) مدول گسیختگی (MOR) خمش مقاومت
 ۵-۱۰  ۷-۱۳ (MPa) حدتناسب(LOP)
 ۱۳-۲۱  ۱۵-۲۵ (GPa) مدول الاستیسیته
 ۴-۷  ۱۰-۱۵ (MPa) مقاومت نهائی (UTS) کشش
 ۴-۶  ۲۰-۳۰ (MPa) خارج صفحه برش
 ۴-۶  ۷-۱۲ (MPa) داخل صفحه
 ۴-۶  ۲-۴ (MPa) بین لایه ای
 ۷-۱۲  ۱۵-۲۵ (MPa) مقاومت ضربه (به روش chappy)
 ۱۰-۱۵ ۱۰-۱۵  %  Water Absorption  Water
۰٫۱-۰٫۲ ۰٫۱-۰٫۲ % Drying Shrinkage 
 ۰٫۹-۱٫۵ ۰٫۹-۱٫۵  (W/M.k)  Thermal Condictivity  Heat
۷-۱۲  ۷-۱۲  (X10-6%C)  Thermal Expansion coefficient 
۲۷ ۱۲۵Hz (Tranmission Loss (dB

Thickness :15mm     

Sound     
۳۰ ۲۵۰Hz
۳۵ ۵۰۰Hz
۳۹ ۱۰۰۰Hz
۴۰ ۲۰۰۰Hz

 قطعاتGRC/GFRC از سبکی قابل ملاحظه ای نسبت به المان های پیش ساخته معمولی دارند.وزن محصولات GRC/GFRC تقریبا” یک چهارم المان های پیشساخته معمولی می باشد این خاصیت باعث میشود تا قطعات کوچک GRC/GFRCکه به منظور نما ساخته می شوند را بتوان بدون استفاده از بالابرها و توسط کارگران نصب کرد.

از آنجا که مقاومت مکانیکی آن نسبت به بتن معمولی بیشتر است واحتیاجی به شبکه آرماتوربندی ندارد ضخامت قطعات تولیدی تا حدود ۱۰ میلیمتر قابل تولید است. بنابراین بهتر است به جای بتن های مسلح به آرماتوراز بتن های مسلح به الیاف شیشه ای به طور گسترده ای در صنعت ساختمان بهویژه صنعت نماسازی استفاده شود.

مقاومت باد و توفان

مقاومت قطعات جی ارسی در مقابل باد بر اساس استاندارد بین المللی در رسته ۴ باد و طوفان قرار میگیرد.

که این تست بر اساس ضخامت حدود ۲ سانتی متر قطعه و اتصالات معمول پوسته قطعات جی ارسی با سرعت باد تقریبی ۱۹۳کیلومتر در ساعت بدون آسیب قطعه انجام شده است.

مقاوم درمقابل آتش

جی آرسی از مواد معدنی غیر قابل اشتعال و درجه گسترش شعله صفر برخوردار میباشد. همچنین این قطعات قابلیت تولید جهت تحمل اتش دوساعته را دارا میباشد .

 

   Flame Spread Rating = 0 Smoke Density less than =5 (ASTM E, 84-01)

 Class 0(Not Easily Ignitable) BS 476 Pt5 Non-Combustibility Fire
 Class 0  BS 476 Pt6 Non-Ignitability
 Class 1 (Zero Speed) BS 476 Pt7 Non-Fire Propagation
H 0-4 BS 476 Pt8 Non-Spread Of Flame
Dm=2-6 Negligible  ASTM stp Smoke 
Smoke Production  H422-67
 ۸mm Sheet:23 dB at 125Hz dB Acoustic
  ۸mm Sheet:40dB at 4000Hz dB

مقاومت در مقابل زلزله

بازدیدها: 2346

امتیاز شما به این محتوا !؟
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 3 (2 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 بازدید مجدد)